Zrównoważony
miejski blog

Zrównoważone chłodzenie miast

Jak zbudować miasto odporne?

Maciej Jurzyk

13.06.2023

Maciej Jurzyk

8.05.2023

Karolina Kwiek

18.09.2023

14.02.2024

Maciej Jurzyk

Jak satelity mierzą zanieczyszczenia powietrza?

Zanieczyszczenie powietrza stało się jednym z największych wyzwań dla współczesnych miast. Wzrost stężeń pyłów zawieszonych (PM), tlenków azotu (NO₂), ozonu troposferycznego, dwutlenków siarki (SO₂) i benzopirenów wpływa negatywnie na jakość życia, zdrowie mieszkańców, a także stanowi zagrożenie dla różnorodności biologicznej i funkcjonowania ekosystemów