Mapa miejskiej wyspy ciepła Warszawa
Mapa miejskiej wyspy ciepła Warszawa

Analityka Miejskiej Wyspy Ciepla

Zjawisko miejskiej wyspy Ciepła wpływa na zdrowie mieszkańców i zużycie energii

Zjawisko miejskiej wyspy ciepła (MWC) jest oczywistą konsekwencją procesów urbanizacyjnych i wiąże się z wzrostem temperatury w obszarach zurbanizowanych w porównaniu do obszarów wiejskich.

MWC prowadzi do wzrostu zużycia energii, intensyfikacji poziomu zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenia komfortu cieplnego dla mieszkańców miast, zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia nawalnych deszczy i lokalnych podtopień.

Fale upałów, będące jednym z najbardziej niebezpiecznych ekstremów pogodowych, są nasilane przez zjawisko UHI i zwiększają ryzyko nagłej śmierci lub hospitalizacji w obszarach zurbanizowanych

Nasze opracowania oparte na analizie danych satelitarnych oraz algorytmach sztucznej inteligencji pozwolą na dokładne śledzenie przegrzanych miejsc we wskazanej lokalizacji, a także na odpowiednie dobranie środków łagodzących miejski mikroklimat.

Możliwe obszary poprawy warunków w mieście

 • Zmniejszenie zagrożenia zdrowotnego użytkowników miasta poprzez zmniejszenie ryzyka spowodowanego nadmierną temperaturą i zanieczyszczeniami

 • Zmniejszenie zużycia energii

 • Poprawa komfortu termalnego użytkowników miasta

Podstawy naukowe i źródła

 • T. Oke ( 1973) City size and the Urban Heat Island

 • C.S Holing (1973) Resilience and Stability of Ecological Systems

 • H. Landsberg (1981) The urban Climate

 • J. A. Sobrino, N. Raissouni (2010) Toward remote sensing methods for land cover dynamic monitoring: Application to Morocco

 • T. Oke (2017) Urban Climates

 • D. Zhou, J. Xiao, S. Bonafoni, C. Berger, K. Deilami, Y. Zhou, S. Frolking, R. Yao, Z. Qiao, J. A. Sobrino (2018) Satellite Remote Sensing of Surface Urban HeatIslands: Progress, Challenges, and Perspectives

 • Anenberg, S.C., Haines, S., Wang, E. et al. (2020)Synergistic health effects of air pollution, temperature, and pollen exposure: a systematic review of epidemiological evidence. Environ Health 19, 130 https://doi.org/10.1186/s12940-020-00681-z
  "Exposure to heat, air pollution, and pollen are associated with health outcomes, including cardiovascular and respiratory disease."

Co oferujemy?

 • Analizy zjawiska powierzchniowej Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC) z pułapu satelitarnego przy wykorzystaniu narzędzi data science oraz algorytmów sztucznej inteligencji

 • Bazujące na danych opracowania pozwalające zlokalizować najbardziej problematyczną tkankę miejską

 • Monitoring zjawiska powierzchniowej MWC

Końcowy produkt

 • Szczegółowy raport o nagrzewaniu się powierzchni miast

 • Analizy w formie interaktywnych map

 • Profilowane pod kątem problemów środki zaradcze oraz sposoby przeciwdziałania negatywnym zjawiskom