Kształtowanie narracji o kryzysie klimatycznym

W obliczu obecnych wyzwań klimatycznych, które stają się większym problemem ludzkości, nasza wspólna społeczna odpowiedzialność za zmniejszenie ich skutków jest obecnie bardziej widoczna niż kiedykolwiek wcześniej. W miarę jak podejmujemy próby skonfrontowania się z ekologicznymi wyzwaniami współczesnego świata, niezwykle istotnym jest uznanie roli projektowania graficznego jako potężnego narzędzia służącego do promowania zrównoważonej przyszłości. Dzięki wykorzystaniu odpowiedzialnych technik projektowania graficznego, projektanci mogą wnieść znaczący wkład w globalne inicjatywy mające na celu zwiększenia świadomości społecznej, co bezpośrednio może prowadzić do złagodzenia skutków zmian klimatu.

Wizualny język zmian klimatu

Sposób, w jaki przedstawiamy globalny kryzys klimatyczny ewoluował na przestrzeni lat. W połowie XX wieku ikoniczne obrazy niedźwiedzi polarnych i fok na topniejących kawałkach lodu dominowały w naszym rozumieniu zmian klimatu. Koncepcja może już nie rezonować z dzisiejszymi widzami, a badania sugerują, że takie obrazy, choć wywołują empatię, często wywołują uczucia bezradności i lęku. Niedźwiedzie polarne okazują się być zbyt odległe, by zainspirować konkretne działania, szczególnie w miejscach, w których nie występują naturalnie.

Organizacje takie jak Climate Visually opracowały nowe wytyczne dotyczące wizualizacji problemów związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego. Kluczem jest zrozumienie odbiorców i dostosowanie designu tak, aby były dla nich czytelny oraz emocjonalnie bliski. Skuteczne projektowanie graficzne powinno motywować i umożliwiać jednostkom podejmowanie pozytywnych kroków w kierunku zrównoważoności.

Dynamiczny związek między naturą a miastami stanowi fascynujący temat badań. W naszym dążeniu do pozostawania w kontakcie z naturą tworzymy miejsca zieleni w przestrzeniach miejskich. Wrodzona ludzka potrzeba biofilii, zgodnie z propozycją profesora Harvardu, Edwarda O. Wilsona, podkreśla naszą potrzebę wspólnoty z przyrodą.

Zieleń miejska pełni ogromną rolę, poprawia jakość powietrza i reguluje warunki klimatyczne w miastach. Działa jako pochłaniacz zanieczyszczeń, gromadzi nadmiar wody i pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury. Projektanci graficzni skupiając się na zieleni miejskiej mogą przyczynić się do zielonej transformacji miejskiej, promujące zrównoważone planowanie i projektowanie miejskie za pomocą swoich umiejętności w zakresie komunikacji wizualnej.

Proekologiczne zmiany w projektach zgodnie z zasadą 3R

Zrównoważone podejście do projektowania graficznego opiera się na podniesionym poziomie świadomości dotyczącej wykorzystania zasobów. Projektanci graficzni jako twórcy mają znaczący wpływ na ekologiczny ślad swoich projektów. Jest to szczególnie istotne podczas wielkoskalowych projektów, gdy prace kopiowane są w gigantycznych nakładach. Projektanci graficzni mogą odgrywać kluczową rolę w zmniejszaniu wpływu środowiskowego swoich projektów, stosując różne strategie, z których jedna to metoda to

Autor: Karolina Kwiek | Oasis City Lab 18.09.2023

Jeśli chcesz uzyskać pomoc w tworzeniu zrównoważonej przyszłości miast sprawdź naszą ofertę usług i skontaktuj się z nami!

Reduce, reuse, recycle graphic
Reduce, reuse, recycle graphic

Projektanci graficzni posiadają umiejętności i narzędzia do skutecznego przekazywania informacji co czyni ich ważnym elementem ruchu na rzecz zrównoważonego wzrostu i ekologicznej aktywizacji. Przez całą historię projektowania graficznego udowodniono jego zdolność do kształtowania opinii i przekonań, co było szczególnie istotne w czasach wojen i konfliktów. Zrozumienie prawdziwej roli i odpowiedzialności projektantów graficznych w społeczeństwie jest prawdziwym wyzwaniem.

Pracując z rozwagą, kierując się oszczędzaniem energii i zasobów, możemy wspierać rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. Komunikacja z odbiorcami i edukacja na temat tych kwestii mają kluczowe znaczenie, aby podejmować odpowiedzialne decyzje projektowe. W Oasis City Lab uważamy, że ograniczenie wykorzystywania zasobów naturalnych i ograniczenie produkcji śmieci jest bardzo ważnym aspektem budowania działalności opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. Projektując gadżety na konferencje wybieramy formy cyfrowej komunikacji oraz np. projektując proekologiczne wizytówki, które powstały z papieru pochodzącego z recyklingu, zawierające różne nasiona łąki kwietnej, wspierającej bioróżnorodność miast.

Przyszłość ludzkości leży w miastach

Korzystając z tej zasady nawet subtelne zmiany w wyborach projektowych mogą wywoływać głębokie skutki dla środowiska. Współczesne technologie oferują mnóstwo możliwości dostosowania naszej pracy do naturalnej równowagi, nawet przy dużych projektach. Poniżej przybliżymy zasady, którymi powinniśmy kierować się podczas projektowania proekologicznego:

Jedną z najskuteczniejszych strategii ekologicznego projektowania graficznego jest ponowne wykorzystanie istniejących już materiałów i zasobów. Taki podejście nie tylko zmniejsza ilość wytwarzanych odpadów, ale także oszczędza energię. Aby materiały i produkty były ponownie wykorzystywane, muszą być trwałe i starannie zaprojektowane, aby umożliwić ich dłuższe użytkowanie

Reduce

W kontekście proekologicznego projektowania mniej znaczy więcej. Projektanci powinni zarządzać swoimi projektami w taki sposób, aby osiągnąć zamierzone cele, minimalizując jednocześnie zużycie zasobów. Zastanów się, czy większy format jest naprawdę konieczny; być może mniejszy plakat z interesującą treścią może przyciągnąć wystarczająco dużo uwagi. To samo dotyczy wyboru kolorów i tekstur. Redukcja złożoności podczas fazy koncepcyjnej może prowadzić do mniejszego zużycia farb i papieru w procesie produkcji. W wielu przypadkach wykorzystanie technologii cyfrowych stanowi ekologiczne alternatywy dla tradycyjnych metod drukowania.

Recycle

Ocena możliwości recyklingu produktów po ich wykorzystaniu ma kluczowe znaczenie. Zawsze sprawdzaj pochodzenie używanych materiałów; podczas drukowania wybieraj papiery z certyfikatami Forest Stewardship Council (FSC). FSC to organizacja non-profit, która stworzyła wyjątkowy system zrównoważonego zarządzania lasami i śledzenia produktów leśnych. Certyfikacja FSC pozwala organizacjom umieszczać logo FSC na swoich produktach, zwiększając ich atrakcyjność na rynku.


3R: Reuse, Reduce, Recycle

Projektanci gotowi do działania

Urban Population
Urban Population

Według raportu ONZ, do roku 2050 populacja miejska wzrośnie do około 68% populacji świata, w porównaniu do obecnych około 56%, i w porównaniu do niecałych 30% w 1950 roku. Wyraźnie widać, jak wyzwanie to może być trudne dla środowiska oraz zrównoważonego rozwoju miast. W miarę jak procesy urbanizacyjne na świecie nadal przyspieszają, przyszłość ludzkości jest coraz bardziej miejska. Zmiany klimatu w obszarach miejskich wpływają na większość ludzkiej populacji, a skala tych zmian, jak i liczba ludzi doświadczających negatywnych skutków zmian klimatycznych, są największe właśnie w miastach.

The polar bear on iceberg
The polar bear on iceberg

Reuse

Projektowanie graficzne stanowi potężne narzędzie, które można wykorzystać w walce ze zmianami klimatu, a w szczególności w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Poprzez przyjęcie odpowiedzialnych technik projektowania, takich jak podejście 3R projektanci mogą inspirować pozytywną zmianę i zwiększać świadomość pilnej potrzeby ochrony naszego środowiska. Jest to szczególnie istotne obecnie, w czasach zarówno krysysu klimatycznego oraz gigantycznego wzrostu populacji miejskiej na świecie, który obserwujemy od początku XX wieku. Projektanci graficzni odgrywają kluczową rolę w promowaniu harmonijnej relacji między naturą a miastami co może zaowocować w przyszłości, zapewniając zrównoważoną przyszłość dla miast.

Niedźwiedź polarny na górze lodowej. Zdjęcie: Ilovegreenland na Flickr

Wzrost populacji miejskiej, źródło: ONZ

Reduce, Reuse, Recycle - Zasada 3R, źródło: nea.gov.sg

  • Ardila A; There is not any specific brain area for writing: From cave‐paintings to computers’, 2010, Online Library

  • Armstrong H.; ‘Graphic Design Theory: Readings from the Field’, Princeton Architectural Press, 2012,

  • Aschero C.; ‘Hunting scenes in Cueva de las Manos’, Routledge, 2018.

  • Banse, L; On shooting polar bears: communicating climate change visually.

  • Barnbrook J, First Things First Manifesto 2000

  • Kahan, D.M "Why we are poles apart on climate change", 2012

  • Thompson T. "Young people's climate anxiety revealed in landmark survey"

  • Wiley-Blackwell Manzo K. "Beyond polar bears? Re-envisioning climate change, Meteorological applications, 2010

Podstawy naukowe i źródła: