Mapa zagrożeń miejskich
Mapa zagrożeń miejskich

Wytyczne dla zrównoważonego rozwoju miast

Nasze kompleksowe opracowania na podstawie danych satelitarnych i algorytmach sztucznej inteligencji, wskazujące priorytetowe obszary działań w zakresie zrównoważonego rozwoju miast oraz ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych.

Obecnie z uwagi na wzrost populacji obszarów zurbanizowanych oraz zmiany klimatu obserwujemy olbrzymią presję środowiskową związaną z bezpieczeństwem i zdrowiem mieszkańców oraz ekosystemów.

Raport miejsc we wskazanej lokalizacji, a także na odpowiednie dobranie środków łagodzących miejski mikroklimat zgodnie z założeniami koncepcji miasta odpornego na zmiany klimatu

Korzyści

 • Redukcja zanieczyszczeń (powietrza, wody, gleby, hałasem) w miastach

 • Poprawa jakości przestrzeni miejskich

 • Zmniejszenie zagrożenia zdrowotnego użytkowników miasta

 • Zmniejszenie negatywnych skutków zjawiska Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC)

 • Wzrost bioróżnorodności

Podstawy naukowe i źródła

 • T. Oke ( 1973) City size and the Urban Heat Island

 • C.S Holing (1973) Resilience and Stability of Ecological Systems

 • H. Landsberg (1981) The urban Climate

 • J. A. Sobrino, N. Raissouni (2010) Toward remote sensing methods for land cover dynamic monitoring: Application to Morocco

 • T. Oke (2017) Urban Climates

 • D. Zhou, J. Xiao, S. Bonafoni, C. Berger, K. Deilami, Y. Zhou, S. Frolking, R. Yao, Z. Qiao, J. A. Sobrino (2018) Satellite Remote Sensing of Surface Urban HeatIslands: Progress, Challenges, and Perspectives

 • Anenberg, S.C., Haines, S., Wang, E. et al. (2020)Synergistic health effects of air pollution, temperature, and pollen exposure: a systematic review of epidemiological evidence. Environ Health 19, 130 https://doi.org/10.1186/s12940-020-00681-z
  "Exposure to heat, air pollution, and pollen are associated with health outcomes, including cardiovascular and respiratory disease".

Co oferujemy?

 • Analizy jakości oraz dostępności zieleni miejskiej

 • Bazujące na danych opracowania pozwalające zlokalizować najbardziej problematyczną tkankę miejską

 • Analizy zielonych inwestycji pod kątem oddziaływania na miejski mikroklimat

 • Monitoring zielonej infrastruktury miejskiej